PROIECTE SELECTATE

Clubul de Științe

Are loc la Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacău și înseamnă conferință, workshop-uri demonstrative și poziționarea a 10 elevi pasionați și talentați în domeniul IT, drept elevi-resursă. Proiectul are ca scop facilitarea înțelegerii domeniilor STEM prin activități non-formale realizate cu seturi Lego Mindstorms.

Formare de calitate – o șansă pentru viitor – Liceul ,,J.M. Elias ” Sascut

Posibilitățile reduse de a efectua pregătirea practică de specialitate la service-uri dotate cu echipamente moderne, din cauza costurilor mari de transport, au condus la ideea de a dezvolta un proiect interdisciplinar pentru a atinge o dublă ţintă: pregătirea practică de calitate şi asigurarea inserției pe piața muncii a elevilor care finalizează cursurile. În cadrul proiectului, vom achiziționa materiale noi pentru dotarea unui atelier auto și a unui laborator de specialitate pentru efectuarea instruirii practice pentru elevii a căror specializări sunt pe domeniul mecanică: Mecanic auto, Mecanic agricol, dar își vor putea desfăşura activităţile aplicative în cadrul laboratoarelor tehnologice de la disciplinele tehnice și elevii din învățământul liceal.

Mini-Compania Ș.I.C

Școala Ion Creangă desfășoară proiectul Mini-Compania Ş.I.C., promovând ideea de stil de viaţă sănătos, înţeleasă ca un concept complex, care abordează componente ce ţin de alimentaţie, factori de stres, igiena personală şi cea a spaţiului de lucru, toate acestea puse în practică într-o
companie simulată, care are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi bunăstarea factorilor implicați.

Picii Râvnesc la Activități Curioase și Tehnologie Informatică și de Comunicare (P.R.A.C.T.I.C.) – II – Asociatia Vernal

Elevii implicați în realizarea experimentelor vor putea utiliza datele științifice obținute experimental în realizarea de aplicații la concursuri interdisciplinare. Aceștia vor descoperi prin intermediul experimentelor efectuate cu aparaturi performante”proprietăți” ale mediului înconjurător. Vor deduce singuri valorile corespunzătoare ale acestor parametri pentru ducerea unei vieți de calitate, vor căuta cauzele deteriorării acestor parametri și vor identifica căi de îmbunătățire ai acestor parametri și se vor implica după puteri în efectuarea acestor schimbări. Vor conștientiza mai pregnant existența energiilor regenerabile/gratuite și vor afla modalități de captare și utilizare a acestora. Vor determina pentru ape colectate din mai multe puncte de interes, în general din izvoare naturale de unde se aprovizionează adesea cetățenii orașului/satelor următorii parametri: pH, temperatură, potențial oxido-redox, nitrați, nitriți, duritate.

Laboratoarele Naturii- Asociatia Parinților Școala Gimnazială 10 Bacău

Copiii cu înclinații pentru educația de tip STEM, din clasele III-VIII, lucrează în cadrul unui cerc de ştiinţe pentru realizarea unor produse care să promoveze un stil de viață care să vizeze sănătatea, performanța socială și profesională, prin utilizarea plantelor medicinale în cele mai variate moduri, folosind noțiunile de la științe și beneficiind de aportul nemijlocit al echipei de proiect, al profesorilor de științe, al specialiștilor din diferite sectoare de activitate care pot oferi consultanță și expertiză în acest domeniu. Elevii vor fi puși în situații de viață concrete, fiind pe rând oameni de știință: chimiști, biologi, biochimiști, farmaciști sau dieteticieni, bucătari, antreprenori, agenți de marketing, cetățeni activi capabili să creeze produse care să promoveze un stil de viață cu adevărat verde. Produsele vor fi prezentate în fața colegilor, părinților, profesorilor și comunității prin amenajarea unui „stand verde”, îmbiind la savoare, culoare, sănătate și stare de bine și argumentând științific importanța și beneficiile folosirii lor .

CENTRUL DE EDUCAȚIE ÎN ȘTIINȚE APLICATE – Fundația KTS

Abordarea transdisciplinară a conținutului științific și facilitatrea grupului țintă la informația aplicativă „Învață experiment, învată prin observație! „ Constituirea grupului țintă pe trei nivele de lucru specifice competențelor dobândite la materii din aria științe (fizică , chimie, biologie, astronomie, cunoașterea mediului, informațică) și a experienței anterioare. Creearea unui spectru educativ pe doua nivele Junior și Senior corespunzătoare a trei categorii de vârstă, 7-12 ani, 13-18 ani care să conțină logistica destinată în studiul știintei.

Laboratorul 3D (Descoperă-Dezvoltă-Deprinde) – Asociația Free Mind

S-a plecat de la nevoia de a dezvolta abilitatile practice ale elevilor, de a-i face să folosească gândirea critică și rezolvarea problemelor, de a crea flexibilitate și adaptabilitate în modul lor de a gândi și acționa și nu în ultimul rând de a le dezvolta curiozitatea și imaginația. Folosind activități de tip “do-it-yourself” și educație non-formală, ne-am propus sa înființăm Laboratorul 3D (Descoperă-Dezvoltă-Deprinde), un cadru în care elevii să folosească creioane 3D pentru a construi obiecte ce vor deveni materiale și mijloace didactice pentru orele de geometrie, chimie și fizică;

CLUB DE MECANICA – Grup de inițiativă Livezi

Realizarea de activitati stiintifice de predare a fizicii altfel. In mediul rural, copiii nu au acces la activitati stiintifice interesante, astfel incat ne propunem sa invatam si sa producem experimente pentru tinerii din zona.

Astronomia – punte spre viitor!

“Cosmosul este tot ceea ce este sau ce a fost vreodată sau ce va fi vreodată”. – Carl Sagan

În România, astronomia este prevăzută doar ca materie opțională, fapt care duce la lipsa diseminării informațiilor din această sferă pe nivele de curriculum adecvat vârstei școlare, completate de lipsa existenței unei baze materiale utilizabile. Proiectul consolidează o bază fundamentală în procesul de cunoaștere a științelor exacte în general, prin cumularea unor abilități, atât de natură teoretică (calcul matematic, interpretare date), creativă (identificarea corpurilor cerești pe harta cerului), tehnică (asamblare dispozitive astronomice), practice (observații astronomice). Ghidați de Kit-urile educaționale specifice vârstei și activități ce îmbină teoria cu practica, elevii băcăuani vor călători interstelar, construind puntea dinspre trecut spre viitor.

Grup țintă: elevi ai instituțiilor de învățământ din județul Bacău, cu vârste cuprinse între 6-19 ani.

Aplicant: Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ioan Borcea” Bacău – subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestin” – Cercul de Astronomie – Meteor

Călătorie în biologie – de la corp la minte ( și retur)

“De departe, cele mai complexe sisteme biologice pe care le avem la dispoziţie sunt propriile noastre trupuri”. – Stephen Hawking

Cine este corpul meu? Proiectul își propune să aducă biologia mai aproape de copii și tineri prin diferite activități practice, teorie și concursuri, într-o manieră transdisciplinară. Printr-o abordare inovativă, se diminuează ponderea metodelor verbaliste, relativ pasive, care se bazeaza pe memorie si memorizare, in favoarea extinderii metodelor de elaborare prin eforturi proprii a cunostintelor noi, a metodelor euristice de invatare prin cautare, cercetare, descoperire; Este o relansare a ştiintelor implicate în explicarea fenomenelor vieții, prin promovarea aplicaţiilor practice ale biologiei în viața de zi cu zi, precum și prin interdependanța biologicului cu psihologicul și cu alte zone de științe conexe: nutriția, medicina. În implementarea proiectului vor fi realizate workshop-uri cu teme aplicate din domeniu, curs de formare de formatori și parteneriate cu instituții/specialiști care pot ajuta în educația științifică specifică biologiei:

– Cabinet de fizioterapie (aplicații pe biomecanica mișcării)
– Inspectoratul Județean de Poliție (utilizare poligraf)
– Institutul de Medicina Legală (descriere diverse proceduri de lucru IML)
– cabinet nutriție (efectul alimentelor asupra fizicului și psihicului)
-cabinet psihologie (efectele psihicului asupra corpului și ale corpului asupra psihicului

Grup țintă: 120 elevi din clasele VII a -a XI a, 8 cadre didactice din învăţământul preuniversitar/2 studenti/10 formatori;

Aplicant:  grupul de inițiativă BioPsychoTeam

Atelierul de tehnologii

O meserie de succes începe cu o poveste adevărată construită într-un atelier de învățare a unor abilități bine formate pe parcursul unui proces de lungă durată. Atelierul-club electric auto are ca obiectiv formarea și dezvoltarea profesională și personală a generații și generații de elevi ce vor studia într-un mediu modern șipropice unui învățământ de calitate. Este și un laborator al aplicațiilor practice al diferitelor discipline de școală, care sunt interdisciplinare și adiacente cu domeniul electric-electrotehnică-auto. Capitole din fizică, chimie, desen tehnic, grafica asistată de calculator, TIC& IT, discipline și module tehnice se pot exemplifica foarte bine într-un asemenea atelier. Beneficiarii acestui atelier vor avea oportunitatea unor experiențe educaționale inedite, inovatoare, elevii putând să își fabrice propriile piese auto și electronice, gândite și proiectate prin programul Auto Cad, pe o imprimantă 3D. Pentru ca ea să fie funcțională cu costuri cât mai mici, se vor desfășura activități de ecologizare și campanii de colectare capace de la PET-uri care vor constitui materia primă a fabricării acestor piese. O bază viabilă pentru viitor se poate construi numai prin dezvoltarea abilităţilor de A ÎNVĂŢA și A FACE!

Grup țintă: beneficiari directi anual 1300 elevi /profesori/alte categorii

Aplicant: Colegiul Tehnic de Comunicații ”Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău

Clubul Știintelor

„Experimentul este unica modalitate de înţelegere pe care o avem la dispoziţie; restul este poezie, imaginaţie.“ Max Planck

Cercul științelor este gândit ca un cerc săptămânal de matematică aplicată în fizică, chimie,biologie. În cadrul întâlnirilor, elevi coordonați de profesori vor construi materiale didactice care să ilustreze practic teoreme din matematică, vor face experimente interdisciplinare care să ilustreze unele rezultate din fizică, chimie și biologie. O activitate de promovare a vocaţiilor ştiinţifice pentru elevii de liceu, este ”SPA…la tine acasă”. În vederea obținerii produselor SPA, grupurile de elevi vor efectua experimental operații fizice precum: mojararea, dizolvarea, cristalizarea/ recristalizarea, filtrarea, distilarea, extracția și își vor fixa astfel noțiunile teoretice întâlnite în studiul chimiei anorganice și organice. Toate activitățile experimentale sunt corelate cu obiectivele curriculum-ului naţional. Activitatea va avea și un aspect ecologic, prin hârtia handmade care se va obține din hârtia colectată de fiecare clasă din școală, în cadrul experimentelor de chimie. În cadrul Cercului științelor se propune crearea, împreună cu elevii, de material didactice, precum și conceperea unor experimente care să ilustreze practic teoreme, ca și activități care îmbină în practică cunoștințe și abilități dobândite la discipline diferite. Interdisciplinaritatea este viitorul învățămânuluit!

Grup țintă: elevi din ciclul gimnazial și liceal

Aplicant: Colegiul Național Gheorghe Vrănceanu Bacău prin Asociatia Free Mind Bacău

O scoală luminoasă

Proiectul pornește de la o necesitate (slaba iluminare a holurilor, care nu au ferestre decât pe capete) și se fundamentează pe ideea că elevii se pot implica, pornind de la joc, în găsirea și aplicarea de soluții viabile pentru problemele școlii. Proiectul propus poate stârni curiozitatea elevilor pentru miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să conștientizeze utilitatea tehnologiilor moderne și să învețe cu pasiune științele exacte Activitățile promovează educaţia de tip STEM și duce la conștientizarea faptului că de ştiinţe, tehnologie, inginerie şi matematică poate depinde capacitatea noastră de a ne îmbunătăţi sănătatea, de a găsi şi a utiliza surse de energie mai curate şi mai eficiente, în vederea protejării mediului. Elevii claselelor III-VIII vor conlucra, în cadrul unui club, realizarea unei machete la scară a școlii, la care holurile să fie iluminate cu LED-uri care primesc energie de la mini panouri fotovoltaice. Membrii cercului de științe vor acumula și aplica astfel cunoștințe din domeniile electronică, tehnică, proiectare, construcții, matematică, ecologie ș.a. Extrapolând cunoștințele și practica acumulată, se vor implica apoi în realizarea iluminării efective a holurilor școlii cu ajutorul unor panouri fotovoltaice, transformând ideile și soluțiile lor în realitate.

Grup țintă:elevi din clasele III- VIII

Aplicant: Școala Gimnazială Nr 10 Bacău

Firma de exercițiu

“Să știe ce să facă și să știe cum să facă..”

Pe modelul economic al unei firme de exercițiu se asezonează competențele tehnice de pe profilele Servicii/Economic – filiera Tehnologică și Tehnic/Mecanic cu competențe transversale de comunicare si de integrare a elevilor din categorii sociale defavorizate pe piața muncii. Prin activităţile desfășurate, colegiul şi instituţiile participante vor avea ocazia să sporească împreună patrimoniul regional şi creșterea impactului asupra pieței muncii pe domeniile servicii și tehnologie, prin absorbția unei forțe de muncă bine pregătită. Proiectul își propune – valorizarea resurselor umane (cadre didactice și elevi) în zona educației nonformale, precum și promovarea acestora; – crearea unor relații de parteneriat cu instituții guvernamentale și neguvernamentale, precum și cu firme din Bacău, în vederea realizării unor proiecte educaționale; – relaționarea pozitivă școală-familie, școală-agenți economici; – diversificarea ofertelor educative ale școlilor; – conceperea materialelor de promovare promoțională a firmelor de exercițiu cu ajutorul mijloacelor IT și dezvoltarea abilităților de prezentare directă – stabilirea standardului de performanţă pentru beneficiarii direcţi

Grup țintă: 151 elevi ai profilului Servicii, 137 elevi ai profilului Tehnic, 125 elevi învățământul gimnazial și cadrele didactice aferente

Aplicant: „Asociația Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron Bacău”

P.R.A.C.T.I.C- curios și motivat

Elevii pot descoperi prin intermediul experimentelor efectuate cu aparaturi performante”proprietăți” ale mediului înconjurător. Vor deduce singuri valorile corespunzătoare ale acestor parametri pentru ducerea unei vieți de calitate. Vor putea verifica autenticitatea rezultatelor, fiabilitatea lor, efectuând probe martor la laboratoare acreditate. Vor trage concluzii pertinente, identificând probleme adevărate cu care se confruntă omenirea/comunitatea locală. Ulterior se vor putea implica în activități noi, de înlăturare a problemelor depistate sau în ameliorarea lor. Pentru ape colectate din mai multe puncte de interes (râurile Bistrița, Siret, apă de fântână, apă de robinet) vor determina parametri ca: pH, temperatură, potențial oxido-redox, nitrați, nitriți, oxigen dizolvat. Vor descoperi care sunt valorile optime, ce condiții au dus la deteriorarea acestor parametri, ce soluții de corecție s-ar putea aplica. Vor determina pentru mostre de sol colectate din diverse puncte de interes pH-ul acestuia, deducând în acest fel ce cultură ar fi posibilă în acea zonă și cum s-ar putea îmbunătăți calitatea lui în vederea obținerii unei productivități mai mari. Datele colectate vor fi prelucrate statistic și se vor constitui în baza experimentală a unor cercetări științifice. Verificarea parametrilor obținuți se va face prin verificări efectuate la laboratoare consacrate/acreditate din orașul nostru, prin sondaj. Alte activități de dezvoltare a abilităților științifice pe parcursul derulării proiectului vor putea fi realizate în parteneriat cu instituții de specialitate. Toate informațiile științifice obținute/asimilate de elevi vor contribui la elaborarea de materiale de prezentare/diseminare ce vor publicate în mediul on-line și/sau pot fi trimise ca aplicații la concursuri de specialitate. Un prim prilej l-ar reprezenta participarea la concursul interdisciplinar ”Eco-reporteri în acțiune” competiție cu adresabilitate națională, organizată anual de echipa aplicantă – aflat la a VII a ediție.

Grup țintă: elevi înscriși la Cercul de Protecția Mediului-Ecologie, Cercul de Electrotehnică din cadrul aceleiași instituții și cei cu vârsta între 6 și 19 ani din instituțiile de învătământ băcăuan.

Aplicant: Palatul Copiilor Bacău prin Asociația Vernal