Stiintescu 2019
2019
11 martie-11 mai
Perioada înscriere proiecte
11 martie - 11 mai 2019
11 martie - 30 aprilie
Consultări cu echipele de proiect
Odată cu lansarea Fondului Ştiinţescu ne-am dorit să creăm mai mult decât doar un fond de finanţare - vrem să aducem împreună o comunitate de oameni pasionaţi de STEM şi educaţie care să construiască proiecte care să crească următoarele generaţii de inovatori. Echipa Fundaţiei Comunitare Bacău va organiza, în perioada 11 martie - 30 aprilie 2019, consultări cu organizațiile, profesorii și echipele care vor să depună aplicații. În acest fel vrem să ajutăm aplicanţii, mai ales pe cei care au mai puţină experienţă cu astfel de programe de finanţare, să propună proiecte cât mai interesante, cât mai inovative şi mai ales fezabile. Vom sta împreună la discuţii, vă vom explica orice nelămurire legată de procesul de aplicare şi vă vom pune în legătură cu oameni resursă şi spaţii unde se pot desfăşura activităţile din cadrul proiectelor. Pe scurt vă vom ajuta să ajungeţi mai repede de la stadiul de idee la un proiect educaţional care să facă copiii sau tinerii să iubească mai mult ştiinţele. Vă aşteptăm la sediul Fundaţiei Comunitare Bacău, din Str. Bacovia nr.5. Pentru a programa o astfel de consultare, vă rugăm să o contactaţi în prealabil pe colega noastră Gianina Ozturk, la tel. 0740435959. Vă aşteptăm!

Ce este Științescu ?

Ești pasionat de științele exacte? Vrei să le transmiți și altora pasiunea și să le arăți cum pot să învețe cu plăcere?

Ce oferim prin acest program de finanțare ?

Fundația Comunitară Bacău oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani. În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor.

Ce ne propunem?

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să arate că științele sunt interesante și incitante, că reprezintă o lume fascinantă care merită să fie prezentată cu pasiune și descoperită cu entuziasm de către copii şi tineri, atât în cadrul școlii, cât și în afara acesteia.

 

Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 • Gândirea critică și rezolvarea problemelor
 • Colaborarea în rețele și leadership prin influență
 • Flexibilitatea și adaptabilitatea
 • Spiritul de inițiativă și antreprenoriatul
 • Comunicarea eficientă scrisă și orală
 • Accesarea și analiza informației
 • Curiozitatea și imaginația

Ce categorii de proiecte finanțăm?

Pe baza consultărilor preliminare cu mai multe categorii de posibili participanți, ne așteptăm să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 • Planuri de lecţii, aplicații practice, experimente, materiale didactice și metode educaţionale inovative
 • Programe educaționale non-formale (peer learning, schimburi de experiență)
 • Evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri, expoziții,tabere, competiții pentru elevi)
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself” în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D, și activități legate de meșteșuguri și arte

Vom finanţa proiectele care promovează:

 • Inovarea și creativitatea
 • Implicarea activă a elevilor
 • Interdisciplinaritatea
 • Motivația intrinsecă
 • Colaborarea și spiritul de echipă
 • Dezvoltarea de abilități mai degrabă decât transmiterea de informații

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial. Nu finanțăm proiecte care au un caracter preponderent comercial.

Ce buget avem?

Bugetul programului Științescu este de 120.000 (o sută douăzeci de mii) de lei.

Cine poate aplica?

 • Profesori și învățători (individual sau în echipă);
 • Echipe compuse din elevi, profesori sau studenți (şi orice combinaţie între aceştia);
 • Echipe de pasionați ai științelor din medii profesionale diverse;
 • Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți si absolvenți;

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect.
Aplicanţii şi beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în judeţul Bacău.

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
 • Cheltuieli de coordonare & management de proiect – nu mai mult de 15% din bugetul total;
 • Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă ;
 • Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spaţii, echipamente etc.);
 • Onorarii traineri, invitaţi;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.).

Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor.

Cum aplici?

Completezi formularul disponibil pe site-ul programului, până la data de 11 mai 2019, orele 23.59.

 Cum facem selecția proiectelor?

Selecția proiectelor va fi făcută de un juriu format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală. În cazul neselectării sau nefinanțării proiectelor înscrise în cadrul programului Științescu, răspunderea Fundației Comunitare Bacău nu va putea fi atrasă sub nici o formă și nici o condiție.

 Care sunt criteriile de evaluare?

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două faze. În prima fază, echipa Fundației Comunitare va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în Ghidul de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

Proiectele eligibile vor intra în a doua faza a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • inovaţie (soluţia propusă aduce idei noi în felul în care se predau / învaţa materiile STEM);
 • relevanța (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Științescu, detaliate în secţiunea “Ce ne propunem?”);
 • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilitatilor pe care vrem sa le dezvoltăm la copii si tineri);
 • coerenţă (obiectivele, activitatile,  rezultatele si bugetul sunt bine corelate);
 • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permit atingerea rezultatelor propuse).

Cum primești finanțarea?

Finanţarile se vor derula pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Bacău, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți. Contractele vor fi semnate de FCBC şi:

 • Pentru proiectele care solicită finanţare de cel mult 10.000 lei, sumele vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizaţiei / reprezentantului grupului informal, în termen de 5 zile de la semnarea contractului.
 • Pentru proiectele care solicită finanţare de peste 10.000 de lei, aceasta se va acorda în două tranșe, în funcţie de activităţi şi de calendarul de implementare:
 • la începutul proiectului, prin transfer bancar, în termen de 5 zile de la semnarea contractului;
 • după prezentarea unui raport succint de activitate, care să includă rezultatele primei părţi şi felul în care a fost cheltuită prima tranşă de finanţare;

În ambele cazuri, raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Bacău a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de echipa / organizaţia finanţată.

Cine primeşte finanțarea?

 • Profesorul sau învăţatorul, în cazul finanţarilor individuale;
 • Coordonatorul echipei, ca reprezentant legal, în cazul grupurilor infomale;
 • Organizațiile neguvernamentale;

Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

Echipa Fundației Comunitare o să pună la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor. Template-ul va include sigla programului, a Fundației Comunitare și a finanțatorilor și va conține textul “Proiect finanțat prin Fondul Științescu.”

Fiecare proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare & promovare online – pagină Facebook, site sau blog. Echipa Fundației Comunitare va organiza o sesiune de instruire specială dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

În cazul proiectelor care cer finanţare care depăşeşte  10.000 lei, vor fi necesare şi raportări intermediare, după cheltuirea primei tranşe de finanţare.

Echipa FCBC va organiza pentru echipele proiectelor selectate o sesiune de instruire separată referitoare la raportare şi vor fi puse la dispoziţie formulare standard pentru raportare.