15 decembrie 2023 - 20 ianuarie 2024
Perioada înscriere proiecte
15 decembrie 2023 -  20 ianuarie 2024
26 ianuarie 2024
Jurizare proiecte
26 ianuarie 2024
29 ianuarie 2024
Anuntarea rezultatelor
29 ianuarie 2024
ianuarie - septembrie 2024
Perioada implementare
ianuarie 2024 - septembrie 2024

GHIDUL APLICANTULUI

 

 Ce este Științescu 2024?

Începând cu anul 2016, Fundația Comunitară Bacău a susținut, prin programul Științescu, pasionații de științe e exacte. Am oferit granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor.

Fondul Științescu este un program național de finanțare pentru proiecte educaționale în domeniul STEAM (științe, tehnologie, inginerie, artă și matematică) care încurajează pasiunea în aceste domenii a copiilor şi tinerilor între 6 şi 18 ani.
Programul se desfăşoară în mai multe judeţe din ţară, sub umbrela Federației Fundațiile Comunitare din România, iar în Brașov de către Fundația Comunitară Bacău, în parteneriat cu Romanian-American Foundation şi cu sprijinul partenerilor
locali.
Până în prezent s-au desfășurat 6 ediții Fondul Științescu Bacău.

Ce oferim prin acest programul de finanțare Științescu 2024? Cine poate aplica?

Fundația comunitară Bacău oferă granturi care sunt accesibile pentru următoarele categorii de aplicanți:
● Echipe interdisciplinare de profesori și învățători;
● Echipe compuse din elevi, profesori sau studenți (şi orice combinaţie între aceştia);
● Echipe de pasionați ai științelor din medii profesionale diverse;
● Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți și absolvenți
● Grupuri de inițiativă.
Aplicantul poate fi o asociație cu personalitate juridică sau un grup de inițiativă
(minim 3 persoane cu responsabilitate comună, cu vârstă minimă 18 ani).

Ce ne propunem?

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să arate că științele sunt interesante și incitante, că reprezintă o lume fascinantă care merită să fie prezentată cu pasiune și descoperită cu entuziasm de către copii şi tineri, atât în cadrul școlii, cât și în afara acesteia.
Pe termen mediu, vrem ca proiectele pe care le finanțăm să-i ajute pe elevi să înțeleagă utilitatea științelor în viața de zi cu zi și să le arate că învățarea acestora le va fi de folos pentru alegerea unei cariere în domeniul ştiinţelor şi a tehnologiei. În
plus, ne dorim să generăm o discuţie la nivelul comunităţii despre educaţia STEAM şi să aducem împreună oameni care pot acţiona în acest domeniu.
Pe termen lung, credem că oferind soluții educaționale inovatoare și creând resurse suplimentare în comunitate, putem stimula educația STEAM, în acord cu abilităţile şi cunoştinţele necesare următoarelor generaţii de tineri.
Bacăul poate deveni astfel un centru al inovaţiei în educaţia pentru ştiinţe. Prin Fondul Științescu vrem să contribuim la formarea unor abilități care-i vor ajuta pe tineri să se adapteze într-o societate în care dezvoltarea tehnologică se produce din
ce în ce mai rapid. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

● Curiozitatea, imaginația și creativitatea
● Gândirea critică și rezolvarea problemelor
● Colaborarea în echipe care implică oameni din diverse categorii de vârstă şi
abilităţi
● Susținerea altor echipe cu dorințe sau nevoi similare, în plan educațional
● Adaptabilitatea la solicitările unei societăţi în continuă mişcare
● Spiritul de inițiativă și proactivitatea
● Comunicarea eficientă scrisă și orală
● Accesarea, analiza şi integrarea informațiilor într-o activitate practică.

Ce categorii de proiecte finanțăm?

Proiectele pot viza următoarele arii (lista este orientativă și ilustrativă, putând fi completată cu idei și direcții noi):
● cercetare în domeniile educației STEAM (științe, tehnologie, inginerie, artă, matematică)
● electronică, robotică, imprimare 3D, inteligență artificială și software
● biologie, chimie
● fenomenele meteorologice, astronomice, mișcare în spațiu (aeronautică)
● tehnologie și artă (meloterapie, instalații de artă contemporană, etc.)
● activități legate de meșteșuguri, broderie și artă computerizată

Temele recomandate spre abordare în această ediție sunt:

● inteligență artificială

● digitalizare

● realitate virtuală

● mediu

● spații comunitare

● viață sănătoasă

Proiectele pot aborda următoarele metodologii:
● Programe educaționale non-formale (învățare prin experimentare, lucru în echipă, activități practice)
● Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself”
● Planuri de lecţii, aplicații practice, experimente, materiale didactice și metode educaţionale inovatoare
● Programe educaționale de tip peer learning (activități de învățare în echipă, învățare reciprocă de la elevi la elevi)
● Proiecte care stimulează curiozitatea și lucrul pentru activități inovatoare cu: mașini autonome, mașini electrice, car2car communication, talk to the car, control my car over phone etc.
● Inițiative ale comunităților de creativi de înființare a unor spații comunitare (de exemplu: hub-uri sau cluburi de robotică, de electronică, de artă digitală, artă plastică, de formare de abilități etc.).

Proiectele pot include și:
● Evenimente care promovează educația pentru științe, tehnologie, mediu, sănătate (târguri, expoziții, tabere, competiții pentru elevi)
● Vizite ale elevilor în institute, muzee și laboratoare de cercetare

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul profesorilor sau elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter preponderent comercial.

Ce buget avem?

Bugetul programului Științescu 2024 este de circa 100.000 de lei.

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate, pot fi acoperite cheltuieli precum:

● Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;
● Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
● Consumabile (piese electronice și alte echipamente consumabile necesare proiectului, hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare, etc.);
● Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
● Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii și materiale video);
● Infrastructură (modernizări, reamenajări, achiziții mobilier, echipamente, etc.)
● Planuri de lecție sau proiecte didactice;
● Cheltuieli de cazare, transport/combustibil, masă;
● Cheltuieli legate de evenimente1 (închiriere spaţii pentru evenimente, echipamente, etc.),
● Cheltuieli legate de sediu/locație cum ar fi chirie, întreținere în strictă corelare cu activitățile proiectului, dar nu mai mult de 15% din suma solicitată de la finanțator;
● Servicii de marketing și publicitate;
● Cheltuieli legate de echipa de implementare: cheltuieli de coordonare, management de proiect și resurse umane (de exemplu: implicarea unor traineri, invitaţi, persoane specializate în lucrul cu copiii, experți pentru susținerea unor cursuri, ateliere, laboratoare etc.), dar nu mai mult de 25% din bugetul solicitat.
Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă dotarea spațiului este argumentat cu un plan concret de activități care să-i implice pe elevi.

Cheltuieli neeligibile:

● Cheltuieli de comunicație de tip telefonie mobilă;
● Cheltuieli pentru materiale de promovare printabile în proiecte care nu justifică necesitatea acestora printr-un argument valid (numărul mare de beneficiari care se doresc atrași, dificultatea cu care aceștia pot fi atrași prin metode de promovare on-line etc);
● Schimburi de experiență și vizite de cercetare ale cadrelor didactice;
● Costuri care nu sunt direct legate de activitățile proiectului;
● Activități care nu presupun implicarea activă a elevilor în proiect.
La cheltuieli legate de echipa de implementare sunt acceptate cheltuieli salariale cu angajații, respectiv
prestări servicii dacă se realizează prin PFA/II/SRL. Aceste cheltuieli nu pot depăși 25% din suma solicitată.

Important: Numai cheltuielile realizate în perioada de implementare ale proiectului pot fi decontate.
În cazul în care un membru al echipei proiectului este și furnizor al unor echipamente ce vor fi utilizate în proiect, decizia de achiziție se va lua pe baza celui mai mic preț, cu prezentarea a minim 3 oferte.

Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională în soluția identificată.  După finalizarea proiectului, echipamentele, tehnologiile și materialele didactice vor fi folosite în scopul pentru care au fost achiziționate, asigurându-se continuitatea proiectului. În cazul în care proiectul va genera venituri, acestea vor fi folosite pentru sustenabilitate și dezvoltare, menținându-se scopul non-profit al activităților. Pentru situațiile în care, după finalizarea proiectului, beneficiarul renunță sau nu poate asigura continuarea activităților, echipamentele, tehnologiile și materialele didactice vor fi transmise, după consultarea prealabilă cu Finanțatorul, către una sau mai multe organizații sau grupuri de inițiativă, menținându-se astfel scopul pentru care acestea au fost achiziționate.

Cum aplici?

Completezi formularul disponibil pe site-ul programului, până la data de 20 ianuarie 2024, orele 23.59.

Urmăriți eventualele prelungiri de termene, pe paginile de facebook Stiintescu Bacau și Fundatia Comunitara Bacau

 Cum facem selecția proiectelor?

Selecția proiectelor va fi făcută de un juriu format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală. În cazul neselectării sau nefinanțării proiectelor înscrise în cadrul programului Științescu, răspunderea Fundației Comunitare Bacău nu va putea fi atrasă sub nici o formă și nici o condiție.

 Care sunt criteriile de evaluare?

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două faze. În prima fază, echipa Fundației Comunitare va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pentru anul 2022;
 • suma solicitată se încadrează în limita inferioară de 5000 lei și cea superioară de 30.000 lei;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada ianuarie – septembrie 2024.

Proiectele eligibile vor intra în a doua faza a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • inovaţie (soluţia propusă aduce soluții noi);
 • relevanța (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Științescu 2024;
 • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilitatilor și soluționarea problemelor identificate);
 • coerenţă (obiectivele, activitatile,  rezultatele si bugetul sunt bine corelate);
 • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permit atingerea rezultatelor propuse, existența unei cofinanțări).

Cum primești finanțarea?

Finanţarile se vor derula pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Bacău, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți. Contractele vor fi semnate de FCBC şi:

 • Pentru proiectele care solicită finanţare de cel mult 10.000 lei, sumele vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizaţiei / reprezentantului grupului informal, în termen de 5 zile de la semnarea contractului.
 • Pentru proiectele care solicită finanţare de peste 10.000 de lei, aceasta se va acorda în două tranșe, în funcţie de activităţi şi de calendarul de implementare:
 • la începutul proiectului, prin transfer bancar, în termen de 5 zile de la semnarea contractului;
 • după prezentarea unui raport succint de activitate, care să includă rezultatele primei părţi şi felul în care a fost cheltuită prima tranşă de finanţare;

În ambele cazuri, raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Bacău a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de echipa / organizaţia finanţată.

Cine primeşte finanțarea?

 • Profesorul sau învăţatorul, în cazul finanţarilor individuale;
 • Coordonatorul echipei, în cazul grupurilor infomale;
 • Organizațiile neguvernamentale;

Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

Echipa Fundației Comunitare o să pună la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor. Template-ul va include sigla programului, a Fundației Comunitare, a finanțatorilor și va conține textul “Proiect finanțat prin Fondul Științescu.”

Fiecare proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare & promovare online – pagină Facebook, site sau blog. Echipa Fundației Comunitare va organiza o sesiune de instruire specială dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

În cazul proiectelor care cer finanţare care depăşeşte 10.000 lei, vor fi necesare şi raportări intermediare, după cheltuirea primei tranşe de finanţare.

Echipa FCBC va organiza pentru echipele proiectelor selectate o sesiune de instruire separată referitoare la raportare şi vor fi puse la dispoziţie formulare standard pentru raportare.