Proiecte Științescu 2017-2018
September 18, 2018

 

Clubul de Științe

 

Are loc la Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacău și înseamnă conferință, workshop-uri demonstrative și poziționarea a 10 elevi pasionați și talentați în domeniul IT, drept elevi-resursă. Proiectul are ca scop facilitarea înțelegerii domeniilor STEM prin activități non-formale realizate cu seturi Lego Mindstorms.

Formare de calitate – o șansă pentru viitor – Liceul ,,J.M. Elias ” Sascut

 

Posibilitățile reduse de a efectua pregătirea practică de specialitate la service-uri dotate cu echipamente moderne, din cauza costurilor mari de transport, au condus la ideea de a dezvolta un proiect interdisciplinar pentru a atinge o dublă ţintă: pregătirea practică de calitate şi asigurarea inserției pe piața muncii a elevilor care finalizează cursurile. În cadrul proiectului, vom achiziționa materiale noi pentru dotarea unui atelier auto și a unui laborator de specialitate pentru efectuarea instruirii practice pentru elevii a căror specializări sunt pe domeniul mecanică: Mecanic auto, Mecanic agricol, dar își vor putea desfăşura activităţile aplicative în cadrul laboratoarelor tehnologice de la disciplinele tehnice și elevii din învățământul liceal.

Mini-Compania Ș.I.C

 

Școala Ion Creangă desfășoară proiectul Mini-Compania Ş.I.C., promovând ideea de stil de viaţă sănătos, înţeleasă ca un concept complex, care abordează componente ce ţin de alimentaţie, factori de stres, igiena personală şi cea a spaţiului de lucru, toate acestea puse în practică într-o
companie simulată, care are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi bunăstarea factorilor implicați.

Picii Râvnesc la Activități Curioase și Tehnologie Informatică și de Comunicare (P.R.A.C.T.I.C.) – II – Asociatia Vernal

 

Elevii implicați în realizarea experimentelor vor putea utiliza datele științifice obținute experimental în realizarea de aplicații la concursuri interdisciplinare. Aceștia vor descoperi prin intermediul experimentelor efectuate cu aparaturi performante”proprietăți” ale mediului înconjurător. Vor deduce singuri valorile corespunzătoare ale acestor parametri pentru ducerea unei vieți de calitate, vor căuta cauzele deteriorării acestor parametri și vor identifica căi de îmbunătățire ai acestor parametri și se vor implica după puteri în efectuarea acestor schimbări. Vor conștientiza mai pregnant existența energiilor regenerabile/gratuite și vor afla modalități de captare și utilizare a acestora. Vor determina pentru ape colectate din mai multe puncte de interes, în general din izvoare naturale de unde se aprovizionează adesea cetățenii orașului/satelor următorii parametri: pH, temperatură, potențial oxido-redox, nitrați, nitriți, duritate.

Laboratoarele Naturii- Asociatia Parinților Școala Gimnazială 10 Bacău

 

Copiii cu înclinații pentru educația de tip STEM, din clasele III-VIII, lucrează în cadrul unui cerc de ştiinţe pentru realizarea unor produse care să promoveze un stil de viață care să vizeze sănătatea, performanța socială și profesională, prin utilizarea plantelor medicinale în cele mai variate moduri, folosind noțiunile de la științe și beneficiind de aportul nemijlocit al echipei de proiect, al profesorilor de științe, al specialiștilor din diferite sectoare de activitate care pot oferi consultanță și expertiză în acest domeniu. Elevii vor fi puși în situații de viață concrete, fiind pe rând oameni de știință: chimiști, biologi, biochimiști, farmaciști sau dieteticieni, bucătari, antreprenori, agenți de marketing, cetățeni activi capabili să creeze produse care să promoveze un stil de viață cu adevărat verde. Produsele vor fi prezentate în fața colegilor, părinților, profesorilor și comunității prin amenajarea unui „stand verde”, îmbiind la savoare, culoare, sănătate și stare de bine și argumentând științific importanța și beneficiile folosirii lor .

CENTRUL DE EDUCAȚIE ÎN ȘTIINȚE APLICATE – Fundația KTS

 

Abordarea transdisciplinară a conținutului științific și facilitatrea grupului țintă la informația aplicativă „Învață experiment, învată prin observație! „ Constituirea grupului țintă pe trei nivele de lucru specifice competențelor dobândite la materii din aria științe (fizică , chimie, biologie, astronomie, cunoașterea mediului, informațică) și a experienței anterioare. Creearea unui spectru educativ pe doua nivele Junior și Senior corespunzătoare a trei categorii de vârstă, 7-12 ani, 13-18 ani care să conțină logistica destinată în studiul știintei.

Laboratorul 3D (Descoperă-Dezvoltă-Deprinde) – Asociația Free Mind

 

S-a plecat de la nevoia de a dezvolta abilitatile practice ale elevilor, de a-i face să folosească gândirea critică și rezolvarea problemelor, de a crea flexibilitate și adaptabilitate în modul lor de a gândi și acționa și nu în ultimul rând de a le dezvolta curiozitatea și imaginația. Folosind activități de tip “do-it-yourself” și educație non-formală, ne-am propus sa înființăm Laboratorul 3D (Descoperă-Dezvoltă-Deprinde), un cadru în care elevii să folosească creioane 3D pentru a construi obiecte ce vor deveni materiale și mijloace didactice pentru orele de geometrie, chimie și fizică;

CLUB DE MECANICA – Grup de inițiativă Livezi

 

Realizarea de activitati stiintifice de predare a fizicii altfel. In mediul rural, copiii nu au acces la activitati stiintifice interesante, astfel incat ne propunem sa invatam si sa producem experimente pentru tinerii din zona.